De Groene Golf

De Groene Golf

Tuinrealisaties

Wij komen zowel bij bedrijven, als in particuliere tuinen.

Aanleg

 • Nieuwe tuin: stapsgewijze opbouwen volgens eigen ontwerp of in samenwerking met uw tuinarchitect
 • Groen: Leveren en plaatsen van nieuwe planten, bomen, hagen, …
 • Grondwerken
 • Verhardingen: tuinpad, terras of oprit in diverse materialen
 • Trappen en keermuren
 • Vijver en zwembad
 • Wind- en/of zonnescherm

Onderhoud

 • Maaien / bosmaaien / klepelmaaien
 • Onkruid wieden/sproeien
 • Verticuteren van gazon
 • Snoeien van kleine of grote bomen en ter plaatse verwerken van snoeiafval
 • Scheren van hagen
 • Kalken/bemesten van gazon
 • Reinigen vijvers
 • Afvoeren afval / plaatsen container

Uw tuin het volledige groeiseizoen in opperbeste staat?
Op vooraf geregelde tijdstippen en vastgelegde prijs wordt uw tuin met de nodige zorg onderhouden.

Ander

 • Hydraulisch klieven van stamhout

Hebt u een vraag of een voorstel voor uw tuin of groenzone en vindt u dat hier niet terug? Neem gerust contact op. Wij bieden voor alles een oplossing.

Wij beschikken over een gevarieerd wagenpark en professioneel materiaal voor de meest uiteenlopende klussen.